Mer om Smash

Varför heter det Smash?
Ordet Smash är en förkortning för Små Människor – Alltid Stora Hjältar.

Vi tänker att barn inte bara är små utan de är också små människor. De är viktiga och betydelsefulla i Guds ögon. I Nya testamentet i bibeln så hänvisar Jesus till barnens värde och lyfter fram just deras tro som något att sträva efter.

Vi tror också att barnen kan få vara hjältar i sin vardag. Inte superhjältar utan vardagshjältar. Att redan i tidig ålder kunna leva ett liv där man visar kärlek på olika sätt mot människor man möter.

Banner 3-1 hejsmash.jpg

Upplägg
Smash är uppdelat i tre åldersgrupper: 3-6 år (förskola), förskoleklass-fyran samt femman-sjuan.

Alla de tre delarna innehåller smågrupper av olika slag samt gudstjänster. Vi arbetar ständigt med att hålla smågrupperna så små som möjligt. Detta gör vi för att ge utrymme för en ”liten gemenskap” mitt i det stora sammanhanget. Vårt mål med smågrupperna är att alla barn ska bli sedda och uppmärksammade. Dessutom vill vi att barnen ska få chans att bygga relationer med andra.

De tre gudstjänsterna på Smash pågår samtidigt i olika lokaler och är givetvis utformade för att passa respektive åldersgrupp.

Alla dessa delar träffas varje söndag, året om.


Varför heter det inte söndagsskola?
Vi valde att ta bort begreppet söndagsskola när vi startade Smash. Vi tänker att ordet skola inte nödvändigtvis behöver vara det som kopplas ihop med en kyrka. Vi har ingen obligatorisk närvaro och vi ger inga läxor och har inga prov. Smash vill vara något annat än en skola. Vi vill vara en plats där barn ges möjlighet att bygga relationer med andra, både barn och ledare, samt öppna upp för en relation med Jesus. Vi strävar efter att bygga en kultur där barn kan få möjlighet att hitta en tro eller fortsätta att växa i sin tro.


Teman
Smash arbetar med temaperioder som sträcker sig över ett visst antal veckor. Detta gör vi för att ha möjlighet att på ett lite mer fördjupat sätt kunna arbeta med temat. Till temat kopplar vi sedan en minnesvers som vi tränar tillsammans med hjälp av rörelser.